Morawica

Kiedy słyszę “samorząd”, to pierwszym moim skojarzeniem jest Morawica. Po przemianach lat dziewięćdziesiątych właśnie na poziomie gmin rozpoczął się długi proces budowania samorządności w Polsce, który z radością obserwowałem i w miarę możliwości wspierałem, będąc niemal przez całe życie mieszkańcem gminy Morawica. Kiedy samorząd terytorialny zyskał znany dzisiaj kształt, postanowiłem poświęcić jeszcze więcej czasu i energii sprawom lokalnym – pełniłem funkcję radnego powiatowego i radnego sejmiku wojewódzkiego. Obecnie pełnię funkcję sołtysa wsi Bilcza, współpracując z pozostałymi sołtysami oraz z władzami gminnymi.

Bez względu na to, na którym szczeblu drabiny “politycznej kariery” jestem bądź byłem, zawsze pamiętałem, że moja przygoda z samorządem rozpoczęłą się właśnie tutaj.

Posiadam również nieco mniej poważny, ale nie mniej ważny wkład w rozwój społeczności lokalnej – od lat dziewięćdziesiątych niemal nieprzerwanie prowadzę coroczne gminne dożynki. I mam nadzieję, że będzie mi dane to robić jeszcze przez wiele lat, bo w życiu oprócz służby, pracy i powagi ważna jest też zabawa, szczególnie zabawa ludowa!